วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันหยุด (ไปรษณ์ไทย, ธนาคาร, ราชการ) ปีพ.ศ. 2556

Num วันที่ วันสำคัญ
1 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)
2 25 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
3 6 เมษายน วันจักรี (Chakri Memorial Day)
4 8 เมษายน ชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day)
5 13 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
6 14 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
7 15 เมษายน วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
8 16 เมษายน ชดเชย วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
9 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
10 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
11 6 พฤษภาคม ชดเชย วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
12 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
13 24 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
14 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร (Mid-year Bank Holiday)
15 22 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day) (ธปท.)
16 23 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) (ธนาคารไม่หยุดวันนี้)
17 12 สิงหาคม วันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)
18 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
19 5 ธันวาคม วันชาติ / วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)
20 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
21 31 ธันวาคม วันสิ้นปี (New Year's Eve)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น