วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

วันหยุด (ไปรษณ์ไทย, ธนาคาร, ราชการ) ปีพ.ศ. 2557

Num วันที่ วันสำคัญ
1 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3 7 เมษายน วันจักรี
4 14 เมษายน วันสงกรานต์
5 15 เมษายน วันสงกรานต์
6 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
7 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
10 11 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
11 14 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
12 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
15 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
16 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น